Holger Alen

Värvitakse nii tööstuses kui ka kodudes. Eri värve kasutatakse eri kohtades ja erinevad on ka nende pealekandmisviisid.

Sageli tuleb värve valides minna kompromissile, seetõttu on väga tähtis teada, mis värvimise lõpptulemust ja kuidas mõjutab.

Raamatu sisu on jaotatud kahte ossa:

I osa, VÄRVID: Värvimise otstarve, värvide koostis, -valmistamine, -tüübid, -katsetamine, värvimise viisid, tervise- ja keskkonnakaitse.

II osa VÄRVIDE KASUTAMINE: Ehitusvärvimine, korrosioonikaitsevärvimine, tootevärvimine, laevavärvimine. Keskkonnahoidlik tootevärvimine

Teemade käsitlemise ühiseks lähtekohaks on värvkatte funktsionaalsus. Värvitöö plaanimisel ja tegemisel arvestatakse värvi ja aluse koosmõju, seega kogu objekti ja selle käitumist erisugustes olukordades. Tähelepanu all on loodus- ja töökaitse ning värvimistööd puudutavad tehnilised standardid.

Raamat sobib värviala õppematerjaliks õppeasutustes, kutsekoolides, täiskasvanute täienduskoolituses ja ettevõtetes.

Pehme kaas
Lehekülgi: 119
ISBN: 9985-890-57-4
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2004

11,57 €