Ehituskonstruktori käsiraamat

Jaan Rohusaar, Rein Mägi, Tiit Masso, Ivar Talvik, Valdo Jaaniso, Vello Otsmaa, Väino Voltri, Kalju Loorits, Tõnu Peipmann, Otto Pukk, Karl Õiger, Elmar Just, Alar Just, Vassil Hartšuk

Raamatu 4. trükis on parandatud raamatu 3. trükis esinenud vead peatükkides 4,8,9,10,12,13,14,15. Peatükis 14 on asendatud tabelid 14.6 ja 14.7 standardi EVS-EN 14080:2013 kohaste tabelitega.

76,69 €

Loe edasi...

AutoCAD-käsiraamat

Leo Türn

Käsiraamatust on kasu nii iseõppijatele arvutijoonestajatele kui ka neile, kes juba joonestavad arvuti abiga. Ühtlasi on see kasulik õppevahend neile, kes Tallinna Tehnikaülikoolis õpivad kursusi:

“Arvutigraafika – I” (joonestamine tasapinnal), 
“Arvutigraafika – II” (kolmemõõtmeline joonestamine ja ruumiline modelleerimine) ja 
“Insenerigraafika” (arvutijoonestus koos tehnilise joonestamisega).

20,50 €

Loe edasi...

Elamu tehnosüsteemid

Käesolev ülevaade elamute veevärgi ja kanalisatsiooni ehitusest ning hooldusest on mõeldud abimaterjaliks neile elamu- ja korteriühistutele ning teistele asjahuvilistele, kes ei ole varem veevärgi ja kanalisatsiooni korrashoiuga kokku puutunud, kuid kellel uues olukorras tuleb sellega tegeleda.

Loe edasi...

Korruselamute hooldamise käsiraamat

Esimene elamute välispiirete hooldust käsitlev raamat, mis põhineb eesti kogemustel. 

Raamat selgitab meie elamute välispiirete ehitust, enamesinevaid vigu, nende kõrvaldamist ja ehitiste hooldust. Raamat koosneb kolmest osast, mis on üles ehitatud sarnase skeemi järgi.

4,67 €

Loe edasi...

Vee- ja kanalisatsioonitorustike remont

Käsiraamat on koostatud kõigile, keda huvitavad ehitamise ajalugu ning vee- ja kanalisatsioonitorustike remondivajadused ning seisundi uurimine, kuid eriti tähelepanelikult peaks nende teemadega tutvuma iga ehitiste remondi alal töötaja.

3,90 €

Loe edasi...

Ehitusettevõtte kvaliteedisüsteemi mudel

Ehitusettevõtte kvaliteedisüsteemi loomist ja edasiarendamist abistavate raamatute sari.

Ettevõtte kvaliteedisüsteemi peamiseks dokumendiks on ISO 9001 nõuete põhjal koostatud kvaliteedikäsiraamat.

3,13 €

Loe edasi...

Ehitusettevõtte kvaliteeditagamine

Ehitusettevõtte kvaliteedisüsteemi loomist ja edasiarendamist abistavate raamatute sari.

Ettevõtte kvaliteedisüsteemi peamiseks dokumendiks on ISO 9001 nõuete põhjal koostatud kvaliteedikäsiraamat.

3,13 €

Loe edasi...

Kvaliteedisüsteemi arendamine ehitusettevõttes

Ehitusettevõtte kvaliteedisüsteemi loomist ja edasiarendamist abistavate raamatute sari.

Ettevõtte kvaliteedisüsteemi peamiseks dokumendiks on ISO 9001 nõuete põhjal koostatud kvaliteedikäsiraamat.

3,13 €

Loe edasi...

Aiakunst läbi aegade. I osa

Antero Sinisalo

Raamatu mõte ei ole anda aiakunsti ajaloost põhjalikku ülevaadet, vaid pakkuda tihedat õppematerjali kontsentraati, mis juhatab sügavama huviga lugejaid tõelise uurimusmaterjali juurde. 

8,12 €

Loe edasi...

Aiakunst läbi aegade. II osa

Antero Sinisalo

Filosoofiamagister Antero Sinisalo (1927-1986) aiakunsti ajaloo ülevaade jätkub käesolevas köites hiina ja jaapani aedade kirjeldusega, ilma milleta oleks 18. sajandi keskel Euroopas toimunud murrangut raske selgitada.

9,65 €

Loe edasi...

Jäätmeraamat

Mait Kriipsalu

Tiiteltoimetaja: Aleksander Maastik

Huvi jäätmekäitluse vastu on viimastel aastatel kasvanud. Millest see tuleb? Mida ootab üks või teine huvirühm jäätmekäitlusest?

Loe edasi...

Korstnapühkimisraamat

Petteri Virranta (toim)

Raamat on mõeldud korstnapühkijaks õppida soovijale, kuid sellest leiab kasulikku igaüks, kes soovib näpunäiteid küttekolde hooldamiseks ja puhastamiseks ning kütusest maksimaalse sooja kättesaamiseks.

17,50 €

Loe edasi...

Lamekatuse renoveerimine

Alo Karu

Käesoleva raamatu kirjutamise vajaduse on tinginud praegu renoveerimist vajavate nõukogude ajal ehitatud lamekatusete iseärasused.

13,80 €

Loe edasi...

Madalvundamendi arvutus

Valdo Jaaniso

Vundamendi kandevõime, mõõtmete ja vajumise arvutamiseks on lisaks standardis toodule esitatud täiendavaid valemeid ja juhiseid praktikas sageli esinevateks juhtudeks.

34,77 €

Loe edasi...

Päikeseelekter

Ilmunud aprill 2018

Rae Perälä

Raamat on mõeldud neile, kes plaanivad päikeseelektri kasutamist suvilas või eramus, kuid asjalikku teavet leiavad ka need kes päikeseelektrit juba kasutavad ja teised asjahuvilised. Antud on üksikasjalikke näpunäiteid päikeseelektrisüsteemi projekteerimiseks, ehitamiseks ja kasutamiseks.

23,00 €

Loe edasi...

Palgitöö

Osmo Perälä

See on raamat, mille abil iseehitaja saaks hakkama palgitööga. Raamatust saab teavet kuidas puud langetada, lõigata, koorida, kuivatada ning kuidas palki tahuda, varada, nurgaliiteid teha ja palkehitist kokku panna.

23,00 €

Loe edasi...

Puidust ehitamine

Unto Siikanen

Raamat käsitleb puidu ja puidupõhjaliste materjalide omadusi, hoonet ja tarindeid mõjutavaid füüsikalisi tegureid ning puitehitusega seotuid tule- ja helitehnilisi nõudeid.

35,85 €

Loe edasi...

Puutööd - laastukorvist roigasaiani

Markus Tuormaa

Raamat puitkäsitöö harrastajale. Siin leidub ohtralt teavet puidu töötlemisviisidest, töövahenditest ning puutööpärimustest. Kõik saab alguse materjali tundma õppimisest. Üksikasjalikud juhised koos fotodega õpetavad töövõtteid etappide kaupa.

14,00 €

Loe edasi...

Tehnosüsteemid väikeelamus

Kalle Päärni

Nüüdisaegses väikeelamus on suur hulk tehnilisi seadmeid. See käsiraamat on mõeldud tavalisele eramuehitajale. Siit leiab nõuandeid kütte-, vee- ja kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteemi kavandamiseks, hankimiseks, ehitamiseks ja tööde organiseerimiseks.

14,99 €

Loe edasi...

Tisleritoodete tööstuslik tootmine

Seppo Auvinen, Olavi Isomäki, Hannnu Koponen, Juhani Saimovaara, Jouko Tiainen, Juha Tiainen, Paavo Tolvanen

Raamat on kolmas osa Soome haridusameti poolt välja antud puidutööstuse- alasest õppekirjanduse sarjast. 

20,32 €

Loe edasi...

Vanade Väikemajade Tarindid

UUS RAAMAT - ilmunud märts 2022

Tiit Masso

Raamatus on vaadeldud eeskätt sõjaeelseid ja -järgseid väikemaju – ühepereelamuid, mis on ehitatud omal jõul juhindudes tolleaegsetest infoallikatest ja kasutades üldise defitsiidi tingimustes juhuslikult kättesaadud, sageli mittekvaliteetseid materjale.

27,60 €

Loe edasi...