Esimene elamute välispiirete hooldust käsitlev raamat, mis põhineb eesti kogemustel. 

Raamat selgitab meie elamute välispiirete ehitust, enamesinevaid vigu, nende kõrvaldamist ja ehitiste hooldust. Raamat koosneb kolmest osast, mis on üles ehitatud sarnase skeemi järgi.

Esiteks tutvustatakse vastava konstruktsiooni ehitust ja seejärel enamesinevaid vigu ning nende põhjusi. Järgnevalt selgitatakse konstruktsioonide hooldust ja ülevaatust. Ülevaatuste kohta on antud selgitusi mida peab jälgima ja kuidas seda tegema peab. 

Korruselamute hooldamise käsiraamat koosneb kolmest osast. 

Katused. Esimene osa annab ülevaate katustest ja nende ehitusest. Raamatus selgitatakse katuse remondi- ja hooldustöid. Eriti suurt tähelepanu on pööratud katuste remondi ettevalmistavale osale. Eraldi on käsitletud katuste ülevaatust, kusjuures on välja toodud punktid mida peab eriti jälgima. 

Seinad. Raamat annab ülevaaate meil esinevate hoonete välispiirete ehitusest. Samuti on selgitatud seinte konstruktsioonide eripära ja tihedamini esinevaid vigu. Eraldi käsitletakse vigade remonti ja hoonete hooldust. 

Uksed ja aknad. Kolmas osa selgitab akende konstruktsioone ja nende puudusi ning sagedamini esinevaid vigu. Mida silmas pidada akende remondil ja kuidas seda paremini teha. Kuidas tõsta väikeste kuludega akende soojapidavust. Mida jälgida akende ja uste ülevaatusel. Kuidas tihendada aknaid ja uksi? Miks peavad veeplekid olema korras?

Raamatus on ca 200 joonist.

Pehme kaas
Lehekülgi: 119
ISBN: 9985-890-2-3
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 1999

4,67 €