Jaan Rohusaar, Rein Mägi, Tiit Masso, Ivar Talvik, Valdo Jaaniso, Vello Otsmaa, Väino Voltri, Kalju Loorits, Tõnu Peipmann, Otto Pukk, Karl Õiger, Elmar Just, Alar Just, Vassil Hartšuk

Raamatu 4. trükis on parandatud raamatu 3. trükis esinenud vead peatükkides 4,8,9,10,12,13,14,15. Peatükis 14 on asendatud tabelid 14.6 ja 14.7 standardi EVS-EN 14080:2013 kohaste tabelitega.

Raamatus käsitletakse peamiselt kandetarindeid ja nende tugevuse tagamist, lisaks ka tarindite kestvust. Lühidalt on käsitletud ka ehitusfüüsikat. Tugevusarvutuste käsitluse aluseks on mahukas tehnilise mehaanika ja staatika osa. Omaette peatükkidena on esitatud projekti maht ja jooniste vormistamine.

Link :: Ehituskonstruktori käsiraamatu parandatud vigade pdf.

Kõva kaas
Lehekülgi: 577
978-9885-890-74-5
Mõõt: 165×215
Ilmumisaasta: 2014

76,69 €