Raamatu alguses selgitatakse suitsukorstna ja lõõride ehitamist. Töö heaks tulemuseks on hädavajalik, et lõõride ja korstna sisepinnad on siledad ning vuugid tihedad.

Joonistel on toodud korstna soovitavad kõrgused ja kaugused katuseharjast. Eraldi on selgitatud lõõri ehitamist valmisplokkidest. 

Koldemüüritise ehitamise osas on selgitatud põhjalikumalt kamin-küpsetusahju ehitamist. Samas on need teadmised aluseks muude koldemüüritiste tegemisel. 

Krohvitööde osas on selgitatud tööde tegemise põhimõtteid ja -võtteid. Rõhutatud on seda, et krohvi sisseviskekiht on tugevam (sisaldab rohkem tsementi) kui krohvi viimistluskiht. See tähendab, et krohvi tugevus nõrgeneb seestpoolt väljapoole. Rohked joonised annavad hea ülevaate töövõtetest. 

Eraldi peatükis on selgitatud krohvikahjustuste parandamist. 

Plaatimistööde alustamisel lähtutakse eelnevalt tehtud kavandist. Tegijal peab olema selge kuidas on tehtud plaatide jaotus, missugused plaadid lõigatakse, kuhu tulevad seadmed jne. Niiskete ruumide plaatimisel tuleb eriti hoolikalt teha niiskustõke. 

Jooniste ja teksti põhjal saab selgeks tööde põhimõtted, edasine sõltub juba iseendast. 

Raamat on vajalik kindlasti tööde tellijale, sest selle järgi saab lihtsalt kontrollida kuidas tehakse ja kas tehakse töid õieti. Välditud on teoreetilisi arutlusi, õppija leiab jooniste ja teksti järgi kiiresti üles põhilise ja tähtsama. 

Raamatus on üle 300 joonise.

Pehme kaas
Lehekülgi: 101
ISBN: 9985-890-51-5
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2002

6,20 €