Madis Metsur
Kalle Alasi
Ülo Heinsaar
Aare Kuusik
Mait Kriipsalu

Tiiteltoimetaja: Aleksander Maastik

Raamat annab väikeelamu ja suvila nii praegustele kui ka tulevastele omanikele nõu vee saamiseks ja reovee kanaliseerimiseks seal, kus puuduvad ühisvõrgud. Aitab neil valida sobilikke võimalusi, arvestades kohalikke olusid, keskkonnakaitsealaseid seadusandlikke akte ja tulevikuvisioone. Raamat on abiks ka ehitajatele, valdade-maakondade keskkonnaspetsialistidele ja keskkonnateaduse õppijatele.

Raamatus on juttu:
Eesti põhjaveest-veevarude kujunemine, paiknemine, kasutamine, kvaliteet, reostumine
Vee tarbimisest 
- kust vett saab ja mida arvestada veevõtuallika rajamisel
- salvkaevu ja puurkaevu rajamine ja korrashoid
- veetõsteseade (pumbad, hüdrofoorid, lülitid, andurid jms)
- veetorustik ja elekter 
- vee kvaliteet, põhilised ebapuhtused ja puhastusviisid (mehaaniline, rauaeraldus-, veepehmendusfilter jt)
Reovee ärajuhtimisest
- reovee hulk, omadused ja toime, kanaliseerimine
- reovee puhastamine, puhastusmeetodid ja nende tõhusus, oma- ja väikepuhasti valik 
- kohtpuhastid, pumbad, kogumiskaevud, kuiv- ja kompostkäimlad
- pinnaspuhastid (imb- ja filtersüsteemid), puhasti osad, rajamine, korrashoid
- valmisväikepuhastid

Pehme kaas
Lehekülgi: 141
ISBN: 9985-890-35-3
Mõõt: 210x290
Ilmumisaasta: 2006